TRANSNOISE 2017

Kontakt

dr inż. Janusz Bohatkiewicz

e-mail : kontakt@transnoise.pl

 

EKKOM Sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków
tel.: 12 267 23 33