TRANSNOISE 2017

Tematyka

Główne zagadnienia poruszane w czasie konferencji:

– Oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na człowieka, zwierzęta i inne elementy środowiska

– Prawne aspekty ochrony przed hałasem, w tym wartości dopuszczalne hałasu

– Badania, pomiary i prognozy hałasu komunikacyjnego

– Praktyczne problemy związane z ochroną przed hałasem

– Sposoby i technologie ograniczania emisji hałasu: nawierzchnie drogowe i szynowe, konstrukcja pojazdów (koła i opony, silniki, opory aerodynamiczne itd.) zarządzanie prędkością ruchu

– Rozwiązania i metody ograniczania hałasu komunikacyjnego – najlepsze praktyki dotyczące planowania przestrzennego, ustalania przebiegu tras komunikacyjnych, projektowania infrastruktury, urządzeń ochronnych przy drogach i liniach kolejowych oraz urządzeń ochronnych w obszarze oddziaływania.

– Doświadczenia z opracowania i realizacji map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem

– Wpływ urządzeń ograniczających hałas na krajobraz oraz inne elementy środowiska

 

Każdej sesji będą towarzyszyły dyskusje i wystąpienia partnerów.

EKKOM Sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków
tel.: 12 267 23 33