TRANSNOISE 2017

Zgłaszanie referatów

Wszystkie dotychczas otrzymane abstrakty zostały przeniesione do konferencji TRANSNOISE 2017. Termin nadsyłania abstraktów został wydłużony, informacja poniżej.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów

Oczekujemy na abstrakty referatów zgodnie z zagadnieniami Konferencji.

Objętość abstraktów: 1-2 stron (1800 znaków na stronę).

Format: plik .doc

Abstrakty autorów z polski powinny być w języku polskim i angielskim.

Abstrakty autorów zagranicznych powinny być w języku angielskim.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres email: email kontakt@transnoise.pl

Abstrakty i referaty będą podlegać kwalifikacji przez Międzynarodowy Komitet Naukowy.  Wszystkie referaty przyjęte do wygłoszenia podczas Konferencji zostaną opublikowane w drukowanej monografii konferencyjnej po polsku i po angielsku. Organizatorzy dopuszczają możliwość publikacji większej liczby referatów w porozumieniu z autorami.

Ważne terminy: zostaną podane wkrótce

EKKOM Sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków
tel.: 12 267 23 33